Monday, 20 December 2010

2nd Year

Christmas is really here and your children won't have an English class until the 12th of January! That's a long time for any language learner, so we must make an effort and practise a little during the break. Here are some tasks you should do:

-Review all the word cards you've made and practise their pronunciation. Here's a link to an online dictionary where you will be able to listen to the pronunciation in UK English and USA English: http://www.wordreference.com/es/

-Practise writing these words in the notebook. Parents can dictate them to children and the other way round!

-Listen to the English CD.

Apart from this, which is "homework", there are other fun things you can do: check English books at the local library, watch TV in English, surf the net (especially the BBC site, but also Disney and many others).


Merry Christmas and
Happy New Year!!   
El Nadal ja ha arribat i els vostres fills no faran classe d'anglès fins el 12 de gener! Això és molt de temps per a qualsevol estudiant de llengües estrangeres, de manera que hem de fer un esforç i practicar durant les vacances. Aquí teniu algunes tasques que haurieu de fer:

-Repasseu totes les cartes de paraules que heu fet i practiqueu-ne la pronunciació. Aquí teniu un enllaç a un diccionari en línia on hi podreu sentir la pronunciació en anglès del Regne Unit i anglès americà: http://www.wordreference.com/es/

-Practiqueu l'escriptura d'aquestes paraules a la llibreta. Els pares les podeu dictar als nens i a l'inrevés!

-Escolteu el CD d'anglès.

Apart d'això, que són deures, hi ha altres coses divertides que podeu fer: mireu quins llibres hi ha en anglès a la biblioteca, mireu la tele en anglès, navegueu per la xarxa (especialment la BBC, però també Disney -versió anglesa- i moltes d'altres pàgines).

Fins l'any vinent!

Thursday, 16 December 2010

3rd & 4th Years

Our teacher of English has given us some homework for our Christmas holidays. It’s not much, and as we have a lot of time ahead of us, we won’t have the slightest problem to do it. Besides, we don’t want our English to get rusty, do we?
Before we go, we’d like to take the opportunity to wish everybody a Merry Christmas and a Happy New Year!

La nostra mestra d’anglès ens ha posat deures per les vacances de Nadal. No és massa cosa, i com que tenim molts dies per endavant, no tindrem el més mínim problema per fer-los. A més, no volem pas que el nostre anglès es rovelli, oi?
Abans de marxar, voldríem aprofitar l’avinentesa per desitjar a tothom un Bon Nadal i un Feliç Any Nou!

Thursday, 9 December 2010

1st, 3rd & 4th Years

Hi everybody!
We’ve just begun to learn our Christmas carols in class, and we are well aware that there’s no time to be lost, that’s why we should rehearse the songs at home with the aid of the Internet.
We hope we’ll have a great time with our rehearsals!

Hola a tothom!
Tot just hem començat a aprendre les nostres nadales a classe, i som ben conscients que no tenim temps per perdre, per això hauríem d’assajar les cançons a casa amb l’ajuda d’Internet.
Esperem passar-ho d’allò més bé assajant!

Sunday, 5 December 2010

2nd Year

Hello!

We hope you're having a nice break. It is best, though, not to loose touch with the foreign language we're learning, so there are a couple of tasks that we can do these days.

Word cards: we started a couple of sets in class, that we need to finish so that we can use them in our games. Clothes and food. In the Activity Book there are three sets of food cards, but we only have to complete two: the set with the ice-cream and the set with the milk (12 cards in total, plus six cards of clothes). Remember to initial the cards on the back and to write the word in English, that you will find in the picture dictionary at the end of the student's book.

Christmas Carol: we have the lyrics in the notebook, and all the children know the tune. Note that the pronunciation of "ha'penny" is "heipni". Take a chance to explore your child's notebook and comment it with him/her.

See you soon!

Hola! Esperem que estigueu gaudint del descans d'aquests dies. El millor, però, es mantenir-se en contacte amb la llengua estrangera que estem aprenent. Hi ha un parell de tasques que hauríeu de fer.

Cartes de paraules: hem començat un parell de sets a classe que hem d'acabar per poder jugar amb elles. La roba i el menjar. A l'Activity Book hi ha tres sets de cartes de menjar, però només n'hem de completar dos: el del gelat i el de la llet (12 cartes de menjar en total i 6 de roba). Recordeu-vos de posar les vostres inicials al darrera i el nom de la carta, que trobareu al diccionari il·lustrat al final del Student's Book.

La Nadala: tenim la lletra a la llibreta i els nois i noies saben la tonada. Fixeu-vos que la pronúncia de "ha'penny" és "heipni". Aprofiteu per explorar la llibreta del vostre fill/a i comenteu-la amb ell/a.

Fins aviat!