Monday, 28 April 2014

4th Year

Hello everybody!

Do you remember what a food chain is?! What are producers, consumers and decomposers? Do food chains differ in length? How do all food chains start? I hope you can answer all these questions! And if you click here, you will see some food chains come to life... Well, that will happen if you succeed in putting them together, of course!


Hola a tothom!

Recordeu què és una cadena alimentària?! Què són els productors, consumidors i descomponedors? Les cadenes tròfiques tenen la mateixa llargada? Com comencen totes elles? Espero que pugueu respondre totes aquestes preguntes! I si cliqueu aquí podreu veure com algunes cadenes alimentàries cobren vida... Bé, això passarà si aconseguiu ordenar-ne correctament els elements, esclar!

Thursday, 24 April 2014

2nd, 3rd & 4th Years

Hi everyone!

On Tuesday we enjoyed the play a great deal, didn't we? Click here to see some pics of the show. And remember the 4 R's: recycle, reuse, reduce and rethink!


Hola a tothom!

Dimarts vam gaudir moltíssim de l'obra de teatre, oi? Cliqueu aquí per veure algunes fotografies de l'espectacle. I recordeu les 4 R's: reciclar, reutilitzar, reduir i repensar!

Sunday, 6 April 2014

3rd & 4th Years

Hey there everybody!

How are you doing? Still remembering how much fun we had last Friday singing and dancing the Super Sue song? Then, you'll be interested in this video with all the songs in the play we'll see on April 22!

 
Hola a tothom!

Com anem? Encara recordant com de bé ho vam passar divendres cantant i ballant la cançó de Super Sue? Aleshores us interessarà aquest vídeo amb totes les cançons de l'obra de teatre que veurem el 22 d'abril!