Friday, 28 September 2012

2nd Year

It’s been only two weeks since we started year 2, and we’ve already learned some interesting things in our English classes. We know how to introduce ourselves (“I’m…", "I go to St. Bonaventura school", "I’m in year 2", "my English teacher is Eva"...) and how to describe some objects that we have for our daily use (e.g. “I’ve got a red crayon in my pencil case”).

It’s amazing how fast we can learn if we want to! We have to go on like that.

 
Tan sols fa dues setmanes que vam començar 2n, i ja hem après coses interessants a les classes d’anglès. Sabem com presentar-nos (“I’m…", "I go to St. Bonaventura school", "I’m in year 2", "my English teacher is Eva"...) i com descriure objectes que tenim per al nostre ús diari (p. ex. “I’ve got a red crayon in my pencil case”).
 
És sorprenent com de ràpid aprenem quan volem! Hem de continuar així.

Thursday, 20 September 2012

3rd and 4th Years

This year, both the third and fourth-year students at the school are doing “Coneixement del Medi” in English. Like last year, we have one session of an hour a week, but we will make the most of our time.

Since we are not going to use any books, we will often do online activities on our interactive whiteboard. These tasks are very dynamic, and we need to interact in English all the time.

Some of the topics we will be working on in year 4 are the solar system, the atmosphere and weather, ecosystems, rocks and minerals, energy, and health and diet.

We hope that this CLIL will help us be better both at Science and English.


Aquest curs, tant els alumnes de tercer com els de quart de l’escola estem fent Coneixement del Medi en anglès. Com l’any passat, tenim una sessió d’una hora a la setmana, però aprofitarem el temps al màxim.

Com que no utilitzarem cap llibre, sovint farem activitats en línia a la pissarra digital interactiva. Aquestes tasques són molt dinàmiques, i és necessari que interactuem constantment en anglès.

Alguns dels temes en els quals treballarem a 4t són el sistema solar, l’atmosfera i el temps, els ecosistemes, les roques i els minerals, l’energia, i la salut i la dieta.

Esperem que aquest AICLE ens ajudi a millorar tant en l’àrea de Coneixement del Medi com en la de Llengua anglesa.

Wednesday, 19 September 2012

5th Year

Welcome to 5th Year! We are a year older and we have moved to the upper cycle: this means there are changes in many respects. For the next two years a lot will be expected of us, more responsibility, more work, more autonomy.
This year’s English will be more difficult than last year’s. Teachers and parents will help and guide, but children will have to become aware that it is they who are learning and that they will have to do it more and more independently. They will have to be able to identify the vocabulary and the grammar structures of each unit in order to study them, they will have to take responsibility of their homework (that should always be written down on the diary) and not expect others to tell them what to do. 

There will be plenty of chance to have fun while learning, though! Both in class and at home we will be doing interesting activities. Take special care of the Multi-Rom: this is a valuable tool that we have to learn to use to help us make our English better and better.

The blog will be here to give you a hand, but the learning takes place in class and at home, not in the blog!!

Best wishes to all of you! More to come in the following weeks!

Benvinguts a 5è! Som un any més grans i hem arribat al cicle superior: això significa que hi ha canvis en molts sentits. Durant els propers dos anys s’esperarà molt de nosaltres, més responsabilitat, més feina, més autonomia.

L’anglès d’aquest any serà més difícil que el de l’any passat. Les mestres i les famílies ens ajudaran i guiaran, però els nois i noies hauran de ser conscients que són ells els que estan aprenent i que ho hauran de fer de manera més independent cada vegada. Hauran de ser capaços d’identificar el vocabulari i la gramàtica de cada unitat per poder-los estudiar, hauran de fer-se responsables dels seus deures, que apuntarem sempre a l’agenda, i no esperar que els altres els diguin què han de fer.

Tindrem moltes oportunitats per passar-nos-ho bé mentre aprenem! Tant a la classe com a casa farem activitats interessants. Tingueu bona cura del Multi-rom: és una eina valuosa que hem d’aprendre a utilitzar per millorar el nostre anglès.

El bloc estarà aquí per fer-vos un cop de mà, però aprenem anglès a classe i a casa, no al bloc!

Que vagi tot molt bé! Més missatges durant les properes setmanes!

1st Year

Benvolgudes famílies,
Comencem una nova etapa on l’aprenentatge de l’anglès s’inclou al currículum estipulat per la Generalitat com a matèria obligatòria.
Durant el primer curs de primària els alumnes continuaran amb el mètode emprat a P5, basat en contes que els converteixen en protagonistes, aconseguint així una comunicació oral significativa i efectiva tant a l’hora d’escoltar com a l’hora de parlar.
Aquest mètode es complementarà amb altres tasques i activitats de manera que es compleixin els requisits establerts al currículum de la Generalitat. L’objectiu principal és que els alumnes siguin capaços de comunicar-se al context de la classe en anglès. Això ho assolirem mitjançant jocs, cançons, representacions, estudi d’altres matèries a través de l’anglès, etc.
Per comunicar-vos amb els mestres la via principal és l’agenda, però al bloc també hi trobareu informació, així que us aconsellem que us en feu seguidors per estar al dia del que passa a classe.
La millor manera d’ajudar els vostres fills amb l’anglès és mostrar interès i respondre a les peticions que us farem a través de l’agenda i el bloc.
Restem a la vostra disposició per contestar les vostres preguntes.
Fins aviat!