Monday, 24 February 2014

3rd Year

Hi everyone!

In the past few sessions of Science, we've been looking at the different groups of vertebrates and their main characteristics (body covering, body temperature, diet, habitat, breathing, way of reproduction, etc.). Now it's turn to check our knowledge through some online interactive games. Have fun!

http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/games/animalclassgame.htm

http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/games/animaldietgame.htm


Hola a tothom!

A les darreres sessions de "Science" hem estat treballant en els diferents grups de vertebrats i les seves principals característiques (cobertura del cos, temperatura corporal, dieta, hàbitat, respiració, forma de reproducció, etc.). Ara és l'hora de comprovar els nostres coneixements amb uns quants jocs interactius en línia. Gaudiu-ne!

Monday, 17 February 2014

5th Year

Hey there!

In the last two weeks we've been looking at the heart and the circulatory system. We now know how this pump-like muscle of our body works and how important it is to take care of it!
Enjoy the video!

Hola!

En les dues darreres setmanes hem estat treballant en el cor i el sistema circulatori. Ara sabem com funciona aquest múscul del nostre cos que actua com una bomba, i la importància de tenir-ne cura!
Gaudiu del vídeo!

Wednesday, 5 February 2014

3rd Year

Next Tuesday, February 11th we’ll take our third exam.

What to study for the test:
- Names of sports and free time activities
- How to express one’s opinion and preferences in relation to free time activities and hobbies (e.g. “I like swimming, athletics and gym”, “I don’t like football, basketball or hockey”)
- The main equipment needed for each sport (e.g. “I’ve got trainers and a baseball bat. I can play baseball”)
- How to give rules/orders for different sports and games (e.g. “Kick the ball!”, “Wear pool shoes!”, “Don’t run!”, “Don’t sit down!)
- Words that begin with “sn-“, “sc-“, “sw-“ and “sk-“ (e.g. snow, snake, scarf, school, sweets, swim, skirt…)

All the activities in Unit 3 on the Multi-ROM can help us study for the exam.

Good luck!


El proper dimarts 11 de febrer farem el nostre tercer examen de llengua anglesa.

Què cal estudiar per a l’examen:
- Noms d’esports i activitats d’oci
- Com expressar la pròpia opinió i preferències en relació a activitats d’oci i hobbies (e.g. “I like swimming, athletics and gym”, “I don’t like football, basketball or hockey”)
- El principal equipament requerit per a cada esport (e.g. “I’ve got trainers and a baseball bat. I can play baseball”)
- Com donar normes/ordres per a diferents esports i jocs (e.g. “Kick the ball!”, “Wear pool shoes!”, “Don’t run!”, “Don’t sit down!)
- Paraules que comencen per “sn-“, “sc-“, “sw-“ i “sk-“ (e.g. “snow”, “snake”, “scarf”, “school”, “sweets”, “swim”, “skirt”…)

Totes les activitats de la unitat 3 del Multi-ROM poden ajudar-nos a estudiar per a l’examen.

Bona sort!