Sunday, 19 June 2011

All Years

Hello everybody!
It’s hard to believe that summer is here and we’re approaching the end of the academic year. It’s a time when you all should take stock of your work and see whether the outcome has been positive or negative.
During the summer break, SOME of you will have to go over the contents you haven’t acquired or you’ve had some difficulties with. Nevertheless, whether you’re packing your bags to take a trip or planning to spend the holiday months in town with the family, ALL of you should keep in touch with the English language if you don’t want your knowledge to get rusty. That’s why we encourage you to use the links in the column on the right hand side so as to practise English while having a great time.
See you in September!
Hola a tothom!
Costa de creure que l’estiu ja sigui aquí i que ens estiguem apropant a la fi del curs. Ara ha arribat el moment de valorar la feina feta i veure si el resultat ha estat positiu o negatiu.
Durant el descans estival, ALGUNS de vosaltres haureu de repassar els continguts que no heu assolit o amb els quals heu tingut algun tipus de dificultat. Malgrat tot, tant si feu les maletes per anar de viatge com si planegeu passar els mesos de vacances aquí amb la família, TOTS vosaltres hauríeu de mantenir-vos en contacte amb la llengua anglesa si no voleu que els vostres coneixements d’anglès es rovellin. És per això que us animem a utilitzar els enllaços de la columna de la dreta a fi que pugueu practicar l’anglès tot passant una bona estona.
Fins al setembre!

Thursday, 16 June 2011

2nd Year

Hello!

As you know on Wednesday next week we will be saying goodbye to this academic year with a big celebration, and all the Primary School students will go on stage to sing and dance. The children of Year 2 will sing about a hippo, so we've thought they could wear black and white clothes to look really cool up there. They can also bring along their hippo toys if they've got any. We'll take pictures to share with you!

Com ja sabeu, dimecres de la setmana entrant ens acomiadarem d'aquest any acadèmic amb una gran celebració, i tots els estudiants de primària pujaran a l'escenari a cantar i ballar. Els nens i nenes de 2n cantaran sobre un hipopòtam de manera que hem pensat que podrien posar-se roba blanca i negra per causar impressió a dalt de l'escenari. També poden portar els seus hipopòtams de joguina, si en tenen. Farem fotos per compartir-les amb vosaltres!

Gràcies per la vostra col·laboració!!

Friday, 10 June 2011

3rd Year

Hello again!
This week we’ve been introduced to the English alphabet. Our teacher has told us that all the letters in the alphabet are important because they are the building blocks of words; so, if we don’t learn them, it’ll be extremely hard for us to pronounce English terms and read properly. Here we have an exciting online game that can aid us to learn the alphabet in a fun way; all we need to do is to help the monkey in the game stay away from the snake. Great!

http://www.learnenglish.org.uk/kids/antics/index.html

Hola de nou!
Aquesta setmana hem tingut el nostre primer contacte amb l’alfabet anglès. La mestra ens ha dit que totes les lletres de l’alfabet són importants perquè constitueixen les unitats bàsiques de les paraules; per tant, si no les aprenem, ens serà molt difícil pronunciar mots anglesos i llegir correctament. Aquí tenim un emocionant joc d’Internet que pot ajudar-nos a aprendre l’alfabet d’una manera divertida; tot el que cal fer és donar un cop de mà al mono del joc perquè pugui mantenir-se allunyat de la serp. Fenomenal!

http://www.learnenglish.org.uk/kids/antics/index.html

Monday, 6 June 2011

1st Year

In the last two weeks, we’ve been working on our last story: “The Pet Shop”. We’ve already acted it out in class in groups of four (Georgina, Albert, Mr Martin and the messenger); some of the performances have been incredibly good, and although a few of us are not so skilful when it comes to act out stories, we must all keep on working hard at home, both listening to them on the CD and reading the corresponding texts as soon as we’ve got the booklets ready. The harder we work, both in class and at home, the more we’ll improve our performance in English.

Durant les darreres dues setmanes, hem estat treballant en la nostra última història: “The Pet Shop”. Ja l’hem representada a classe en grups de quatre (Georgina, Albert, Mr Martin i el missatger); algunes de les interpretacions han estat increïblement bones, i tot i que alguns/es de nosaltres no som tan hàbils quan es tracta de representar històries, tots/es hem de continuar treballant de valent a casa, tant escoltant aquestes historietes al CD com llegint els textos corresponents tan aviat com tinguem els llibrets a punt. I és que com més treballem, tant a classe com a casa, més millorarem el nostre rendiment en anglès.