Saturday, 24 September 2011

3rd Year

This year, third-year students will start doing some CLIL. But what does CLIL mean? CLIL refers to situations in which subjects are taught through a foreign language with a double aim: the learning of content and the simultaneous learning of a foreign language. The subject which third-students will learn through the English language is Science. There will be only one session of an hour a week, but we'll make the most of it. Actually, the students will have to acquire the most important content from the official curriculum of Science for the middle cycle in English.

This week, we've been looking at living beings and inanimate objects. After their first session of CLIL, the students are able to define a living thing and a non-living thing in English, as well as to provide some examples of each category. And another thing to bear in mind is that they do not only learn new vocabulary, but also some useful structures that allow them to make complete, meaningful sentences.

You can find the on-line activity that we did in class at: http://www.firstschoolyears.com/science/resources/games/ourselves/living/living.htm


Aquest any, els alumnes de 3r començaran a fer AICLE. Però què és l'AICLE? L'AICLE fa referència a aquelles situacions en què determinats temes o àrees són ensenyats a través d'una llengua estrangera amb un objectiu doble: l'aprenentatge del contingut i, de manera simultània, l'aprenentatge de la llengua estrangera. L'àrea que els alumnes de 3r aprendran a través de la llengua anglesa és Coneixement del medi natural i social. Hi haurà una sola sessió d'una hora a la setmana, però l'aprofitarem al màxim. De fet, els estudiants hauran d'adquirir en anglès els continguts més importants del currículum oficial d'aquesta àrea per a cicle mitjà.

Aquesta setmana ens hem dedicat als éssers vius i éssers inerts. Després de la primera sessió d'AICLE, els alumnes són capaços de definir un ésser viu i un objecte inanimat en anglès, així com donar alguns exemples de cada categoria. I un altre aspecte a tenir en compte és que no només aprenen vocabulari nou, sinó també (i sobretot) estructures útils que els permetin produir frases completes amb significat.

Trobareu l'activitat en línia que vam fer a classe a: http://www.firstschoolyears.com/science/resources/games/ourselves/living/living.htm


5th Year

Welcome to 5th Year! We are a year older and we have moved to the upper cycle: this means there are changes in many respects. For the next two years a lot will be expected of us, more responsibility, more work, more autonomy.

This year’s English will be more difficult than last year’s. Teachers and parents will help and guide, but children will have to become aware that it is they who are learning and that they will have to do it more and more independently. They will have to be able to identify the vocabulary and the grammar structures of each unit in order to study them, they will have to take responsibility of their homework (that should always be written down on the diary) and not expect others to tell them what to do. 

There will be plenty of chance to have fun while learning, though! Both in class and at home we will be doing interesting activities. Take special care of the Multi-Rom: this is a valuable tool that we have to learn to use to help us make our English better and better.

The blog will be here to give you a hand, but the learning takes place in class and at home, not in the blog!!

Best wishes to all of you! More to come in the following weeks!

Benvinguts a 5è! Som un any més grans i hem arribat al cicle superior: això significa que hi ha canvis en molts sentits. Durant els propers dos anys s’esperarà molt de nosaltres, més responsabilitat, més feina, més autonomia.

L’anglès d’aquest any serà més difícil que el de l’any passat. Les mestres i les famílies ens ajudaran i guiaran, però els nois i noies hauran de ser conscients que són ells els que estan aprenent i que ho hauran de fer de manera més independent cada vegada. Hauran de ser capaços d’identificar el vocabulari i la gramàtica de cada unitat per poder-los estudiar, hauran de fer-se responsables dels seus deures, que apuntarem sempre a l’agenda, i no esperar que els altres els diguin què han de fer.

Tindrem moltes oportunitats per passar-nos-ho bé mentre aprenem! Tant a la classe com a casa farem activitats interessants. Tingueu bona cura del Multi-rom: és una eina valuosa que hem d’aprendre a utilitzar per millorar el nostre anglès.

El bloc estarà aquí per fer-vos un cop de mà, però aprenem anglès a classe i a casa, no al bloc!

Que vagi tot molt bé! Més missatges durant les properes setmanes!
2nd Year

Welcome to the first message of this academic year. We have started full of energy and willing to learn a lot in the months ahead. These first two weeks we have been working hard, concentrating both on procedures and content. This means that we are learning to learn at the same time as we are learning English.

Something you can do at home with your child is to ask him/her what has been going on in English class. They may tell you about a song, and a story. Encourage them to sing the song and to tell you the story, if possible, in English. You can play the CD (which you should keep at home in a safe place) to listen to the story “Josephine”. It is very important that your child is exposed to the English language as often as possible. As for the song, here’s a link for you:


If you get the chance to watch it with your kid, ask her what the differences are between this version and the one we sing in class.

More to come in the following weeks!

Benvinguts al primer missatge d’aquest curs. Hem començat plens d’energia i amb ganes d’aprendre molt durant els propers mesos. Aquestes dues primeres setmanes hem treballat dur i ens hem concentrat tant en els procediments com en els continguts. Això vol dir que estem aprenent a aprendre alhora que aprenem anglès.

Una cosa que podeu fer a casa amb el vostre fill/a és preguntar-li què ha fet a classe d’anglès. Potser us dirà que ha après una cançó i un conte. Animeu-lo a que us la canti i us l’expliqui, si pot ser, en anglès. Podeu posar el CD (que hauríeu de guardar a casa en un lloc segur) per escoltar el conte “Josephine”. És molt important que el vostre fill senti l’anglès tan sovint com sigui possible. Pel que fa a la cançó, aquí teniu un enllaç:


Si teniu l’oportunitat de veure’l amb la vostra filla, pregunteu-li quines diferències troba amb la versió que cantem a classe.

Més missatges durant les properes setmanes!

Saturday, 17 September 2011


Benvolgudes famílies:

Comença un nou curs amb molta il·lusió i molts projectes. Des del Departament d’Anglès del  col·legi volem fer-vos arribar unes informacions que creiem que poden ajudar-vos a fer costat als vostres fills en l’aprenentatge d’aquesta llengua.

1.       Mètode d’ensenyament

L’objectiu principal del nostre Departament és fer els vostres fills competents en l’ús de l’anglès a fi i efecte que es puguin comunicar eficaçment amb altres parlants d’aquesta llengua. D’aquesta manera, el col·legi opta per un mètode comunicatiu que respon a les necessitats socials reals actuals i que també compleix amb el currículum establert pel Departament d’Educació de la Generalitat. Per tant, la llengua de comunicació dins l’aula és l’anglès, que esdevé conegut i familiar i no estrany i amenaçador.

 

Com ja sabeu, a la classe d’anglès treballem les vuit competències bàsiques que preparen els vostres fills per reeixir en la vida, i ho fem adaptant-nos a les edats i el desenvolupament cognitiu, social i emocional del nostre alumnat a través de diverses activitats:

·         Preguntes i respostes en el context de classe i el personal

·         Presentacions i projectes

·         Representacions

·         Cançons

·         Contes / històries

·         Activitats d’estratègia d’adquisició de vocabulari i memorització en general

·         Jocs, etc .A partir del cicle superior tots els alumnes acudeixen amb regularitat a l’aula d’informàtica per utilitzar les tecnologies d’informació i comunicació aplicades a l’aprenentatge de la llengua estrangera.2.       Seguiment a casaCal fer un seguiment a casa per consolidar els coneixements adquirits a classe i per elevar la freqüència d’exposició a la llengua.

Les famílies poden col·laborar supervisant (no fent) els deures i  facilitant i motivant als seus fills a fer servir els següents recursos:

·         Internet

·         TV

·         Llibres

·         Contes orals a les biblioteques públiques

·         Viatges a l’estranger i descoberta de l’anglès a l’entorn local

·         Bloc d’anglès de l’escolaEls deures s’apunten sempre a l’agenda. En el cas dels alumnes de Cicle Inicial es donen instruccions més detallades al bloc d’anglès de l’escola.

3.       Eines de comunicació família-professorat d’anglèsL’eina principal de comunicació és l’agenda, on podeu consultar qualsevol tema que us preocupi.

També disposem del bloc d’anglès del col·legi on trobareu informacions diverses i respostes a moltes qüestions que segurament molts de vosaltres us plantegeu. Totes les novetats que afectin el Departament d’Anglès, les trobareu al nostre bloc. Us aconsellem que us en feu seguidors per estar al dia!4.       Horaris i mestres

A cicle inicial l’alumnat fa una hora curricular d’anglès i una hora de taller. A primer les mestres són: Eva Perera i Meritxell Zaballos. A segon la mestra és l’Eva Perera.

A cicle mitjà hi ha dues hores curriculars a 3r i tres a 4t. La mestra és l’Eva Ortí.

A cicle superior hi ha tres hores curriculars. La mestra és l’Eva Perera.Us esperem al bloc, on us anirem informant de tots els projectes i novetats d’enguany!